Jak správně uskladnit brikety

Následující doporučení se opírají o dlouholeté zkušenosti, získané při zacházení s hnědouhelnými briketami. Tato doporučení mají sloužit jako pomůcka pro odborně vedené uskladnění hnědouhelných briket. Tím zůstávají nenarušené veškeré povinnosti, vyplývající ze zákonných ustanovení.

Čerstvé uhlí váže na svém povrchu kyslík. Tím vzniká teplo, které se musí odvádět do okolního prostředí. Pokud by docházelo k nahromadění vznikajícího tepla, tak by to vedlo k pozvolnému zvyšování teploty uhlí. V případě nepříznivých podmínek – například při působení silného slunečního svitu – by tyto jevy mohly vést k samovznícení.

  • Uskladňujte jen vychladlé brikety. Při uskladňování zacházejte s briketami šetrně, nenechávejte je padat z výšky přesahující 50cm. Popřípadě před uskladněním nových briket odkliďte otěrové materiály a úlomky briket, zbylé po předcházejícím uskladnění. Zboží před uskladněním všeobecně přetřiďte.
  • Jakékoliv působení povětrnostních podmínek vede ke zhoršování kvality briket. Z toho důvodu se zvláště doporučuje uskladněné brikety dostatečně odvětrávat. Je potřeba chránit stranu vystavenou působení povětrnostních podmínek. S ohledem na čistotu obalu zboží je ideálním řešením pevný podklad v hale.
  • Hnědouhelné produkty se nemají skladovat v blízkosti tepelných zdrojů a snadno vznětlivých látek. Je potřeba se postarat o protipožární ochranu (přípojky hasící vody, ruční hasící přístroje, zákaz používání ohně / otevřeného světla / kouření, požadavek dodržování čistoty).
  • Pokud by skutečně někdy došlo ke vzniku ohně, tak nezaměřujte na stoh briket plný proud hasícho prostředku. Ohnisko požáru pomocí drapáku nebo lopatového nakladače opatrně vykliďte (Pozor: zabraňte prudkému vzplanutí) a hašení uskutečňujte stranou s rozptýleným proudem a se smáčecím prostředkem.
  • Výška stohu by měla být u volně sypaných hnědouhelných briket maximálně do 3 m. Stoh uskladněných briket musí být vždy ze všech stran přístupný (možnost hašení). Pokud se musejí brikety uskladnit ve volném prostoru, tak se musejí pomocí jutových plachet důkladně zakrýt k ochraně proti poškození v důsledku působení povětrnostních vlivů. Nepoužívejte pryžové popřípadě plastové plachty, protože nepropouštějí vzduch a tak podporují hromadění tepla.
  • Cílené vlhčení jutových plachet (při letních venkovních teplotách i vícekrát denně) vytváří ve stohu briket chladnou, vlhkou skladovací atmosféru – a tyto podmínky napomáhají při udržování kvality! Ovšem přímé navlhčování briket není přípustné.
  • K udržení oběhu vzduchu je potřeba mezi hnědouhelnými briketami a jutovou plachtou zachovávat volný prostor minimálně asi 20 cm (při použití starých dřevěných palet).
  • Na jedné hromadě se nesmějí smíšené skladovat brikety od různých výrobců!

Tipy pro uskladnění

 

Tvorba webu Gary Fibiger | SH STREAM, s. r. o © 2009–2024

CENÍK ZDE